top of page

Privacybeleid

Privacybeleid
==============

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2023

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen,
gebruik en openbaarmaking van uw gegevens wanneer u de service gebruikt en u hiervan op de hoogte stelt
over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de
Service, U gaat akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met
dit privacybeleid. Dit privacybeleid is tot stand gekomen met behulp van de
[Gratis privacybeleidgenerator](https://www.freeprivacypolicy.com/free-
privacybeleid-generator/).

Interpretatie en definities
----------------------------

Interpretatie
~~~~~~~~~~~~~~

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een gedefinieerde betekenis
onder de volgende omstandigheden. De volgende definities zullen dezelfde zijn
betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities
~~~~~~~~~~~

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

   * Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of
     onderdelen van onze Dienst.

   * Geaffilieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder valt
     gemeenschappelijke zeggenschap met een partij, waarbij “controle” betekent: eigendom van 50% of
     meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten
     voor de verkiezing van directeuren of andere managementautoriteiten.

   * Bedrijf (hierna "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze" genoemd).
     Overeenkomst) verwijst naar Oor Hoorcentrum.be, Vogelzanglaan 2A,1910,
     Kampenhout, België.

   * Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele apparaat of
     elk ander apparaat van een website, dat de details van uw browsen bevat
     geschiedenis op die website onder de vele toepassingen ervan.

   *Land verwijst naar: België

   *Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een
     mobiele telefoon of een digitale tablet.

   *Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of
     identificeerbaar individu.

   *Service verwijst naar de Website.

   * Met Dienstverlener wordt bedoeld iedere natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt
     namens het bedrijf. Het verwijst naar externe bedrijven of
     personen die bij het Bedrijf in dienst zijn om de Dienst te faciliteren, te verlenen
     de Dienst namens het Bedrijf, om diensten uit te voeren die verband houden met de
     Dienst of om het Bedrijf te helpen analyseren hoe de Dienst wordt gebruikt.

   * Gebruiksgegevens verwijzen naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door de
     gebruik van de Dienst of van de Dienstinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld
     de duur van een paginabezoek).

   * Website verwijst naar www.oorhoorcentrum.be, bereikbaar vanaf
     <https://www.oorhoorcentrum.be/>

   * U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf,
     of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of
     gebruik van de Dienst, indien van toepassing.

 
Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens
------------------------------------

Soorten verzamelde gegevens
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Persoonlijke gegevens
***************

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen bepaalde gegevens aan ons persoonlijk te verstrekken
identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren.
Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

   * E-mailadres

   * Voornaam en achternaam

   * Telefoonnummer

   * Gebruiksgegevens

 
Gebruiksgegevens
**********

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol van uw apparaat
adres (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze
Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u eraan besteedt
die pagina's, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u via of via een mobiel apparaat toegang krijgt tot de Dienst, kunnen wij gegevens verzamelen
bepaalde informatie automatisch, inclusief maar niet beperkt tot het type
mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw
mobiel apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiel internet
browser die u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt
Dienst of wanneer u toegang krijgt tot de Dienst via of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies
***********************************

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op Our te volgen
Beheren en opslaan van bepaalde informatie. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens,
tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden, te verbeteren en te analyseren
Onze service. De technologieën die wij gebruiken kunnen zijn:

   * Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw website wordt geplaatst
     Apparaat. U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of dit aan te geven
     wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u
     kan het zijn dat u bepaalde delen van het programma niet kunt gebruiken

functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde beschikbaar zijn
     gebruiker.

   * Voor de uitvoering van een overeenkomst: de ontwikkeling, naleving en
     het sluiten van de koopovereenkomst voor de producten, artikelen of diensten
     U heeft via de Dienst een ander contract met Ons gekocht of afgesloten.

   * Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of anderszins
     gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals een mobieltje
     pushmeldingen van de applicatie met betrekking tot updates of informatief
     communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde
     diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk
     hun implementatie.

   * Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over
     andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met deze
     die u al hebt gekocht of waar u naar hebt geïnformeerd, tenzij u daarvoor heeft gekozen
     dergelijke informatie niet te ontvangen.

   * Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

   * Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw gegevens gebruiken voor evaluatie of uitvoering
     een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of
     andere verkoop of overdracht van een deel of al onze activa, hetzij als lopende zaak
     of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure
     welke persoonlijke gegevens die wij over onze servicegebruikers bewaren, tot de activa behoren
     overgedragen.

   * Voor andere doeleinden: we kunnen uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken, zoals
     zoals data-analyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit
     van onze promotiecampagnes en om onze Dienst te evalueren en te verbeteren,
     producten, diensten, marketing en uw ervaring.

 
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

   * Met dienstverleners: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met
     Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren
     contact met je opnemen.
   * Voor zakelijke overdrachten: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen
     in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie of verkoop van het Bedrijf
     activa, financiering of overname van alle of een deel van onze activiteiten
     een ander bedrijf.
   * Met aangesloten bedrijven: we kunnen uw informatie delen met onze aangesloten bedrijven, in
     in welk geval wij van deze gelieerde ondernemingen eisen dat zij dit privacybeleid naleven.
     Gelieerde ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en eventuele andere dochterondernemingen, gezamenlijk
     venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of waar wij onder vallen
     gemeenschappelijke controle bij ons.
   * Met zakelijke partners: we kunnen uw informatie delen met ons bedrijf
     partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
   * Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins
     interactie in de openbare ruimtes met andere gebruikers kan dergelijke informatie zijn
     bekeken door alle gebruikers en kan buiten openbaar worden verspreid.
   * Met uw toestemming: wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor iedereen openbaar maken
     ander doel met uw toestemming.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het Bedrijf bewaart uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is
voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. Wij bewaren en gebruiken uw
Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
(bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving).
wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Het Bedrijf bewaart Gebruiksgegevens ook voor interne analysedoeleinden. Gebruik
Gegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden bewaard
wordt gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van Onze te verbeteren
Service, of Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens langer te bewaren
periodes.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt bij het bedrijf
operationele kantoren en op andere plaatsen waar de partijen betrokken bij de
verwerking bevinden. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan:
en onderhouden op computers die zich buiten uw staat, provincie of land bevinden
of een andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen
dan die uit uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening ervan
informatie vertegenwoordigt uw akkoord met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn
wordt veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld en er vindt geen overdracht plaats
van uw Persoonsgegevens zal plaatsvinden bij een organisatie of een land, tenzij
er adequate controles zijn uitgevoerd, waaronder de beveiliging van uw gegevens en
andere persoonlijke informatie.

Verwijder uw persoonlijke gegevens
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

U heeft het recht om de
Persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld.

Onze service mag
​Details opzoeken
Feedback sturen
Zijvensters
Geschiedenis
Opgeslagen
Bijdragen
Tekenlimiet van 5.000. Gebruik de pijlen om meer te vertalen.

bottom of page